Inspirationsföreläsning om styrelsearbete

Margareta Neld inspirerar och belyser vikten av ett professionellt styrelsearbete. Föreläsningen leder till diskussion och är ett viktigt avstamp för styrelsefrågan i Sverige.

Margareta presenterar starka argument för varför småföretag skulle ha nytta av att tillföra extern kompetens till sin styrelse och det ganska tidigt i företagets utveckling. Framför allt handlar det om det strategiska perspektivet som kan vara svårt att hinna med på allvar när man har händerna fulla med det operativa.

Under föreläsningen vidgas perspektiven för vem som kan och bör sitta i en styrelse. Det handlar inte bara om före detta VD:ar. När det gäller att välja sin styrelse bör man tänka på gruppdynamik och be- greppet kompetens. Därför behöver styrelsearbetet vara lustfyllt, styrelsen inne- hålla en mångfald av kompetens samt en god processledare som ordförande så att alla kommer till tals.

Föreläsningen vänder sig till:
– dig som ägare och kanske inte har tänkt tanken om att arbeta aktivt med en styrelse, eller har en styrelse som behöver bli mer effektiv.
– nuvarande och blivande styrelse ledamöter.
– dig som intresserar dig för styrelsearbete.

Följande teman tas upp:
– Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete
– När är det dags för en aktiv styrelse utifrån ägarnas perspektiv.
– Nyttan av en styrelse.
– Tillsättning av en styrelse – tänk mångfald!
– Hur får man styrelsen att fungera som grupp.
– Att välja styrelse – ur ledamotens perspektiv.
– Ledarskapet – ordförandens särskilda roll.

Skriv till oss för att få en offert eller ring 070-840 29 21.