Coaching och rådgivning

Fotograf: Andreas Hillerborg

Ett coachingprogram kan vara aktuellt för dig som är ny i din yrkesroll, står inför nya utmaningar, känner att du tappat motivation eller helt enkelt vill förvissa dig om att du utnyttjar dina resurser på ett optimalt sätt.

Neld International Consulting erbjuder coachingprogram med inriktning på chefscoaching, personlig utveckling eller livs- och karriärcoaching. Programmet är individuellt och coachingen sker i personliga möten i Stockholm eller via Skype.

Margareta Neld har lång erfarenhet av chefs- och ledarskap. Hon har arbetat som coach för högre chefer och egna företagare i mer än 25 år. Margareta fungerar också som mentor och ger råd och delar med sig av egen erfarenhet, samtidigt som hon arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt.

”Margaretas coaching via Skype hjälpte mig att effektivt sortera mina tankar och känslor. Detta hjälpte mig att lära mig mer av mina misstag och snabbare göra förbättringar av mina tjänster. Dessutom uppskattar jag mycket Margaretas varma personlighet som till och med kommer fram via Skype.”
– Peder Linder, Linder Academy AB

Kulturell coaching
En speciell variant av coaching är individuell coaching för chefer som möter en annan kultur. Även coaching av medföljande kan bli aktuellt.

Vad är egentligen coaching?
Coaching är ett verktyg men framför allt ett förhållningssätt, där adepten – du som blir coachad – är den som ”äger” problemet och också sitter inne med lösningen. Coachens roll är att strukturera och leda processen och bidra till att adepten själv hittar lösningen. Detta är en effektiv metod, då en lösning som kommer från adepten själv har bättre förutsättningar att omsättas i praktisk handling och ge mer varaktiga resultat. Det coachande förhållningssättet innebär att mötena sker i dialogform och med fokus på dina behov, utveckling och specifika frågeställningar. Allt under konfidentiella former. För bästa effekt rekommenderar vi tio tillfällen à två timmar under ett år.

Nyttan med coaching
Genom coaching får du som adept tillgång till modeller och verktyg för att effektivt och varaktigt anpassa och utveckla din organisation. Du kan också få hjälp att lösa akuta problem i din yrkesroll.

Tillsammans med din coach får du nya perspektiv på din situation; du kan organisera dina tankar bättre och kan fokusera på det viktigaste i jobbet. Du får ökat självförtroende och bättre förmåga att hantera utmaningar och ta tillvara nya möjligheter. I coachingen arbetar vi målinriktat med konkreta situationer från arbetet och med beteenden som behöver förändras.

Metod och process
1. Nulägesanalys av chefsrollen med hjälp av intervjuer, feedback, personlighetstester eller medarbetarenkäter
2. Fastställande av mål och önskat framtida läge
3. Framtagande av handlingsplan för utveckling
4. Genomförande av skräddarsydd individuell coaching
5. Utvärdering och uppföljning av coachingen