Nätverk för chefer och styrelseledamöter

Nätverk är en utbildningsform som bygger på lärande och erfarenhetsutbyte i små, exklusiva grupper med 6-8 deltagare. Du får nya infallsvinklar på arbetet och livet, vilket är en värdefull form av kompetensutveckling.

I nätverket kommer kraften och utvecklingen inifrån själva nätverket. Det är deltagarna själva som fyller träffarna med innehåll genom att ge och ta. Nätverkshandledarens roll är att ansvara för och att leda processen framåt.

Förutsättningarna för ett lyckat nätverk är att deltagarna känner tillit till varandra, att man är generös med sina egna erfarenheter och nyfiken på andra människor. Här erbjuds också ett värdefullt affärsnätverk.

Våra aktuella nätverk

Chefsnätverk
Detta nätverk vänder sig till VD:ar och högre chefer. Exempel på ämnen som kan tas upp är: det coachande ledarskapet, ledningsgruppens arbete, strategifrågor, affärsutveckling, affärsnätverk, styrelsearbete, förändringsarbete, hur motivera medarbetare, kommunikation och omvärldsbevakning.

Styrelsenätverk
Styrelsenätverket vänder sig till dig som har erfarenhet av styrelsearbete och vill fortsätta utveckla din styrelsekompetens. Exempel på ämnen som kan tas upp är: strategifrågor, investeringar, affärsutveckling, kommunikation, styrelsens sammansättning och samarbete, ägarfrågor och konflikthantering.

Kontakta gärna oss för mer information om när vi startar nya omgångar av nätverk!