Personal FRANSKA – lexikon och handbok

franskanHandboken ger råd och tips på hur franskan används i olika personalsituationer. Det kan röra sig om hur man gör en presentation av företagets personalpolitik eller organisation, hur man översätter svenska titlar eller hur man hanterar ett rekryteringsärende på franska. Utöver själva språket berörs även den kulturella aspekten, som är viktig för att bli rätt förstådd.

Författare: Gilbert Collet och Margareta Neld

ISBN: 91-88458-10-5
Utgiven av Svenskt PA forum AB 1994

Pris: 680 kr exkl moms