Personal TYSKA – lexikon och handbok

tyskanPersonal TYSKA är ett hjälpmedel för Dig som arbetar med tyska inom personalområdet. Det kan gälla Dig som chef med personalansvar eller Dig som arbetar i en personalavdelning. Lexikonet består av c:a 7 000 fackord uppdelade i en tysk-svensk och en svensk-tysk del.

Handboken ger råd och tips på hur tyskan används i olika personalsituationer. Det kan röra sig om hur man gör en presentation av företagets personalpolitik eller organisation, hur man översätter svenska titlar eller hur man hanterar ett rekryteringsärende på tyska. Utöver själva språket berörs även den kulturella aspekten, som är viktig för att bli rätt förstådd.

Författare: Marita Andersson, Arnd Jurke och Margareta Neld

ISBN: 91-88548-22-9
Utgiven av Svenskt PA forum AB 1996

Pris: 680 kr exkl moms