Personal ENGELSKA – lexikon och handbok (slut på förlaget)

personalengelska_smallPersonal ENGELSKA är ett hjälpmedel för Dig som arbetar med engelska inom personalområdet. Det kan gälla Dig som chef med personalansvar eller Dig som arbetar i en personalavdelning. Personal ENGELSKA innehåller de mest användbara termerna och uttrycken på både amerikansk och brittisk engelska.

Lexikonet består av c:a 7 500 fackord uppdelade i en engelsk-svensk och en svensk-engelsk del.

Handboken ger råd och tips på hur engelskan används i olika personalsituationer. Det kan röra sig om hur man gör en presentation av företagets personalpolitik eller organisation, hur man översätter svenska titlar eller hur man hanterar ett rekryteringsärende på engelska. Utöver själva språket berörs även den kulturella aspekten, som är viktig för att bli rätt förstådd.

Författare: Adam Eisen and Margareta Neld

ISBN: 91-88458-26-1
Utgivet av Advanced Business Communication Sweden AB och Svenskt PA forum AB 1993 och 1998, samt av Wise Group AB 2009.

Pris: SEK 1 095 + moms