Presentation av boken

BerattelserFranStyrelserumScreen
Boken Berättelser från styrelserum – mellan dinosaurier och pappersdrakar klär av styrelse-arbetet dess mytomspunna föreställningar. Med stor insikt i styrelsearbetets vardag väcker författarna nyfikenhet och intresse för ett aktivt och lustfyllt styrelsearbete som den drivande kraften för företag i utveckling.     

De innehållsrika 240 sidorna innehåller
• lättlästa analyser, förklaringar och praktiska råd
• klargörande berättelser från fingerade företag

Vi får följa med ett antal fingerade personer in bakom styrelserummens stängda dörrar. Diskussioner, tankar och känslor beskrivs som om man själv var på plats bakom bordet och styrelsearbetets svårigheter och möjligheter får ett nytt ljus – det är spännande historier som är svåra att sluta läsa!

En företagare som är tveksam till att tillsätta en aktiv styrelse kommer efter att ha läst boken att både vilja och våga ta steget.

”En jättebra bok! Ger nya infallsvinklar på styrelsearbetet utifrån en korrekt diagnos av situationen i Sverige idag. Den här boken behövs!”
Rune Brandinger, styrelseguru och författare till boken Det nya styrelsearbetet

”Jag blev inspirerad och gillar det annorlunda anslaget! Bokens budskap är helt i linje med min erfarenhet av styrelsearbete.”
Lars-Erik Forsgårdh, styrelseordförande i StyrelseAkademien Sverige

Recension i tidningen Personal och Ledarskap
Presentation av författarna

ISBN: 91-633-3762-8
Utgiven av Anno Förlag 2009

Pris: 260 kr exkl moms
Beställ boken här