Samarbeten

För att hålla hög kvalitet på våra tjänster samarbetar vi på olika sätt med duktiga partners. Det kan handla om allt från ändamålsenliga och trevliga lokaler, till kompletterande kompetens och gemensamma arrangemang eller olika erbjudanden som vi tror är attraktiva för oss.

AFS Intercultural ProgramWomen in Progress

StyrelseAkademienKarriär & Kompetens

HellströmGlimstedt

Board Nexus

Cru InternationalAmazing Leaders

Am-ChamFranska Handelskammaren i Sverige

HR Tailor AB      Kubenka Insight Consulting

ÄgarLedare