Axiologi

Axiologi är läran om värderingar och tankemönster
Varje individ har ett unikt sätt att ta till sig och värdera den information man möter i vardagen. Det individuella tankemönstret för informationshantering ligger till grund för beslut och handlande, samt påverkar i hög grad hur vi uppfattas av andra människor.

Hjärnforskning har visat att vår hjärna har olika centra för till exempel logiskt och känslomässigt tänkande. Hur väl och i vilken utsträckning vi utnyttjar dessa centra bildar en hel del av grunderna i vårt tankemönster.

Med hjälp av axiologiska profilrapporter kartläggs ditt tankemönster och du får en uppfattning om tänkesätt, beteenden och hur du agerar. Följande profilrapport används i Executive Coaching.

Axiologisk Ledarprofil
När du får ditt tankemönster kartlagt, kan du bättre förstå dina starka/svaga sidor. En insikt om det egna tankemönstret är första steget på vägen att utveckla ditt sätt att förstå din omvärld och dig själv.

Den Axiologiska Ledarprofilen är uppstarten på ett helt utvecklingspaket för det personliga ledarskapet. Rapporten beskriver ditt tankemönster och konsekvenserna av detta. Den ger också konkret handledning i att utveckla det egna ledarskapet. Ett särskilt avsnitt ger dig förståelse för varför handlande under stress blir annorlunda och vilka perspektiv du kan tappa bort i dessa sammanhang.

Rapporten följs upp av 13 e-Lektioner som ger dig tips och förslag på hur du skall utveckla dig själv inom områden som till exempel delegering, motivation och kommunikation.
Broschyr
Axiologisk Ledarprofil

Bild av boken tänkandets dynamik