Inspirationsföreläsning om styrelsearbete

Margareta Neld inspirerar och belyser vikten av ett professionellt styrelsearbete under 1,5 timme. Föreläsningen leder till diskussion och är ett viktigt avstamp för styrelsefrågan i Sverige.

Margareta presenterar starka argument för varför småföretag skulle ha nytta av att tillföra extern kompetens till sin styrelse och det ganska tidigt i företagets utveck- ling. Framför allt handlar det om det stra- tegiska perspektivet som kan vara svårt att hinna med på allvar när man har händerna fulla med det operativa.

Under föreläsningen vidgas perspektiven för vem som kan och bör sitta i en styrel- se. Det handlar inte bara om före detta VD:ar. När det gäller att välja sin styrelse bör man tänka på gruppdynamik och be- greppet kompetens. Därför behöver sty- relsearbetet vara lustfyllt, styrelsen inne- hålla en mångfald av kompetens samt en god processledare som ordförande så att alla kommer till tals.

Föreläsningen vänder sig till:
– dig som ägare och kanske inte har tänkt tanken om att arbeta aktivt med en styrelse, eller har en styrelse som behöver bli mer effektiv.
– nuvarande och blivande styrelse ledamöter.
– dig som intresserar dig för styrelsearbete.

Följande teman tas upp:
– Utgångspunkter för professionellt styrelsearbete
– När är det dags för en aktiv styrelse utifrån ägarnas perspektiv.
– Nyttan av en styrelse.
– Tillsättning av en styrelse – tänk mångfald!
– Hur får man styrelsen att fungera som grupp.
– Att välja styrelse – ur ledamotens perspektiv.
– Ledarskapet – ordförandens särskilda roll.

Kostnad för föreläsningen är 5 000 kr exklusive moms. Resekostnader tillkommer.

Skriv till oss för att få en offert eller ring +46 8 24 25 51.